Make your own free website on Tripod.com
Roeien, met een blessurevrije haal maak je het helemaal!
Trainingseffecten op het hart en vaatsysteem.

HOME

Inhoudsopgave

Doormiddel van training vinden er in het lichaam veranderingen plaats. Zo past het hart zich aan, en veranderd de samenstelling en volume van het bloed. In dit hoofdstuk wordt besproken welke veranderingen er plaastvinden als er sub-maximaal en maximaal getraind wordt. Als coach heb je na het lezen van dit hoofdstuk een beeld van de veranderingen in het lichaam op hart en vaat niveau.

Doormiddel van training neemt zowel het totale bloedvolume als de totale hoeveelheid hemoglobine (hier bindt zuurstof zich aan) toe. Deze twee spelen een belangrijke rol bij het zuurstof-transport. Hierdoor kan er namelijk meer zuurstof naar de spieren worden vervoerd. Ze houden beide ook nauw verband met de VO2max. Bij een stijging hiervan zal de VO2max ook toenemen. Oftwel het aėrobe uithoudingsvermogen stijgt. Hierdoor zijn duurtrainingen langer vol te houden. Het lichaam past zich echter wel anders aan als er veel maximaal wordt getraind of veel sub-maximaal. hieronder is een overzicht wat de trainingseffecten van deze twee soorten belasting op het lichaam zijn.

Aanpassingen tijdens sub-maximale belasting

Klik hier voor een figuur die alle veranderingen omvat die opgetreden zijn in het lichaam als gevolg van training met sub-maximale belasting. Klik ook hier voor een andere tabel

Het hartminuut volume (de hoeveelheid bloed die het hart per minuut uitpompt), is bij getrainde roeiers soms iets lager en soms gelijk aan dat van ongetrainde roeiers.

Het slagvolume (hoeveelheid bloed die het hart per slag uitpomt) zal daarentengen zeker zijn toegenomen. Deze is het meest uitgesproken bij sporters die trainen op uithoudingsvermogen.

Het ventrikel van het hart is toegenomen. Deze zal zich daarom meer kunnen vullen zodat het slagvolume toeneemt. Ook de contractiekracht (samentrekken) van het hart is toegenomen bij getrainde sporters, wat bijdraagt aan het toegenomen slagvolume.

De slagfrequentie van het hart zal hierdoor verlagen. Een trager kloppend hart werkt efficienter omdat het minder zuurstof nodig heeft bij hetzelfde hartminuutvolume.

Er zal door trainen met sub-maximale belasting minder ophoping plaatsvinden van melkzuur.

Door veel sub-maximaal te trainen zul je beschikken over een groot maximaal aėroob vermogen (VO2max) en in staat zijn een groot deel van dit vermogen aan te spreken met minimale ophoping van melkzuur. Je krijgt dan minder snel last van spiervermoeidheid.

Het feit dat er minder ophoping van melkzuur optreedt betekent dat de anaėrobe drempel is verhoogd. De  anaėrobe drempel is het punt dat de anaerobe systemen een belangrijke rol gaan spelen in de heropbouw van ATP. Zie hiervoor het hoofdstuk Energiesystemen.

Aanpassingen tijdens maximale belasting:

Klik hier voor figuur 2 en klik hier voor tabel 2

Klik hier voor tabel 3. In deze tabel staat een goed overzicht van de biochemische veranderingen die optreden bij training in spierweefsel. Zowel aėrobe als anaėrobe aanpassingen. Ook de aanpassingen met betrekking tot snelle en langzame vezels staan erin.

.