Make your own free website on Tripod.com
Roeien, met een blessurevrije haal maak je het helemaal!
Trainingsaanpassingen bij overtraining

HOME

Inhoudsopgave

Als overtraining herkent wordt bij een roeier is het belangrijk om te weten hoe je daar als coach mee om moet gaan. Bijvoorbeeld hoe het trainingsprogramma aangepast worden. Het is ook belangrijk om te weten wanneer het niet in de handen van de coach ligt. Een arts of fysiotherapeut kan een oplossende behandeling samen met de roeier samenstellen. In dit hoofdstuk wordt duidelijk wat je aan overtraining kan doen..

De basedowo´de overtraining kan meestal binnen een tot twee weken volledig worden geneutraliseerd. Een algemeen belastingvermindering, vooral ook buiten de sport, en het verleggen van de trainingsinhoud naar aŰrobe inspanningen is nodig om vanuit het verloren gegane prestatieniveau weer te willen kunnen presteren. Geschikt hiervoor zijn gereduceerde trainingssessies, die niet meer dan 75% van de gebruikelijke trainingstijd in beslag nemen, en belastingsvormen die de sporter psychisch en fysiek slechts in geringe mate belasten. De complete sportieve belasting kan, geleidelijk verhoogd, na slechts een of twee weken weer in zijn volle omvang worden voortgezet. Bij de addisono´de overbelasting kan pas na weken of maanden in een langdurige proces worden tenietgedaan. Een goede trainingsplanning waarbij rekening wordt gehouden met de levensomstandigheden buiten de sport beschermt tegen overtrainingsverschijnselen.


 

Maatregelen ter behandeling van overtraining:

Basedowo´de overtraining

Uitschakelen van alle sociale en biologische factoren die het ontstaan van overtraining in de hand werken

 

 

 

Aanzienlijke vermindering van de specifieke training: uithoudingsvermogen, geen intensiteit, in ernstige gevallen overgaan op actieve ontspanning: zwemmen, spelsporten waarbij het plezier voorop staat en lichte ontspannende gymnastiek

 

Verandering van omgeving is raadzaam

 

Addisono´de overtraining

Uitschakelen van alle sociale en biologische factoren die het ontstaan van overtraining in de hand werken

 

Vermindering van de trainingsomvang, afwisselende training, intervaltraining met weinig zeer intensieve oefeningen, spelsporten, gymnastiek (oefeningen om de spieren los te maken)

 

Eventuele verandering van de omgeving

 

 

Helaas bestaat er geen formule die ervoor zorgt dat een sporter met zijn training optimaal verbetert  waar de kans op overtraining wordt verminderd. Dit omdat overtraining essentieel een disbalans is tussen de trainingsprikkel en het herstel. Wat universeel wordt gezien in sporters die overtraind zijn is een verslechtering van uitvoeringscapaciteit van hun sport. Algemeen zullen de sporters een vermoeide indruk weergeven met of zonder specifieke fysiologische verschijnselen. Een fysiologisch systeem kan dan misschien niet meer de belasting aan een deze worden dan ook overtraind en dit kan leiden tot stress fracturen.

De lijn tussen hard trainen en overtraining is erg vaag. De individuele sporter zal op verschillende manieren reageren op de verschillende trainingsprikkels. Dus wat voor een sporter de juiste prikkel is kan voor een andere overtraining veroorzaken. Overtraining is verder ook nog moeilijk te herkennen. Sommige feiten spreken elkaar tegen omdat er bij sommige sporters die overtraind waren een verhoogd hartfrequentie werd gevonden en in sommige andere werd er juist een verlaagd hartfrequentie gevonden.

Progressieve overload is het fundament voor alle succesvolle trainingen. Een hoge trainingsprikkel (stress) veroorzaakt in eerste instantie een tijdelijk vermindering in het functioneren waarna er een adaptatie volgt die de functie juist verbetert.  

.