Make your own free website on Tripod.com
Roeien, met een blessurevrije haal maak je het helemaal!
Psychische en sociale factoren bij overtraining

HOME

Inhoudsopgave

Overtraining heeft niet alleen met het trainen zelf te maken. Er zijn nog andere aspecten die het ontstaan van overtraining kunnen bevorderen. In dit hoofdstuk zal er op ingegaan worden welke aspecten dat zijn, en waar een coach op moet letten als die een roeier verdenkt van overtraint zijn.

Een door overtraining veroorzaakte verminderde prestatievermogen is slechts van korte duur. Maar doordat er ook vaak factoren van buitenaf meespelen wordt er vaak gesproken van overbelasting. Dat wil dus zeggen dat de roeier die alleen overtraind is vanwegen het trainen sneller kan herstellen dat roeiers die ook nog problemen hebben buiten de sport. Wanneer de roeier overbelast is vindt er geen prestatieverhoging meer plaats, er kan zelfs een prestatievermindering plaats vinden. Mogelijke oorzaken van overtraining zijn een te snelle verhoging van de belasting en een te intensieve training waar de roeier niet voorbereid op is. Vaak is het ook een gevolg van belastingen buiten de sport, zoals spanning thuis of op werk.

 

Onder psychische problemen horen stress door overbelasting, stress door te geringe belasting en andere psychische aandoeningen. In een combinatie met sociale problemen kan dit dus tot nog verdere overbelasting. Onder veelvoorkomende sociale problemen horen huiselijke problemen, problemen op school of werk, familie of vrienden steunen het roeitrainen niet, te hoge verwachtingen van de omgeving en slechte verhouding met coach en/of teamgenoten,

 

Overbelasting als gevolg van te hoog gestelde eisen manifesteert zich in oververmoeidheid en stress. Door langdurig fysieke en psychische belasting nemen aandacht, waarneming en het vermogen om te handelen af. Een uiterlijk kenmerk waarop goed gelet moet worden is het verminderde techniek (co÷rdinatie) van de roeier als gevolg van optredende vermoeidheid (uitputting).

.