Make your own free website on Tripod.com
Roeien, met een blessurevrije haal maak je het helemaal!
Stoppen en hervatten van training na een langdurige rustperiode

HOME

Inhoudsopgave

Als er moet worden gestopt met trainen vanwege een blessure zal het lichaam zich hieraan aanpassen. In dit hoofdstuk wordt besroken wat dit voor effect heeft op het lichaam. Ook zal het hervatten van de training na een rustperiode aan bod komen. Als coach is dit belangrijk omdat inzicht in de effecten op het lichaam  na een langdurige onderbreking aanpassing vragen van het trainingsprogramma.

Stoppen met training

De meeste trainingseffecten gaan in relatief korte tijd verloren wanneer er gestopt wordt met trainen.

De snelheid waarmee een algeheel onttrainingseffect optreedt varieert echter en het kan verschillende weken tot maanden duren tot het oude niveau weer is teruggekeerd. Klik hier voor figuur 3

Er is aangetoond dat bij een volledige bedrust van een week een aanzienlijke afname plaatsvindt in de VO2max. Wel 6 tot 7%. Ook het lichamelijke prestatie vermogen, het totale hemoglobine gehalte (daar hecht zuurstof aan) en het bloedvolume daalt.

Het blijkt dat bepaalde enzymen van spierweefsel na een week rust al met de helft verloren zijn gegaan. Het duurt 4 tot 5 weken training om dit weer op het oude niveau te krijgen.

Trainingseffecten gaan volledig verloren binnen 4 tot 8 weken na het stoppen met trainen.

Hervatten van training

Het is bij topatleten onderzocht in hoeverre de omvang en de grootte van het trainingseffect terugkwam na het hervatten van de sport. Het blijkt dat na een periode van 15 dagen rust het prestatievermogen aanzienlijk is afgenomen. Niet alle onderzochte variabelen zijn na 15 dagen trainen weer teruggekeerd op het oude niveau. Klik hier voor figuur 4.

Dit ondersteunt het vermoeden dat voorafgaande training op zich geen positieve invloed hoeft te hebben op nieuwe trainingseffecten. Bovendien laat dit resultaat zien dat door een relatief korte periode van rust, namelijk 15 dagen, bijvoorbeeld als gevolg van een kleine blessure, het prestatievermogen van zeer goed getrainde topsporters aanzienlijk kan afnemen.

 

.